arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacy Policy Marvindereuver.nl

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: juni 2020


MDR Media ('''wij/ik''), gevestigd in Nederland,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.


Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd door mij en mijn team. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op mijn website, www.marvindereuver.nl en gerelateerde websites en diensten.


Gebruik van persoonsgegevens


Als je gebruikt maakt van mijn website en gerelateerde diensten die, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor geeft via een check box.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam en vestigingsadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer bij betalingen 


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • MDR Media analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • MDR Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring.


Jouw rechten


Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie mailen van de gegevens die we over jou verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over jeverwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten.


Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat jeontvangt, dan kunt je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses.


Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Onze boekhouder
 • Marketingdiensten


Reactie op de website


Laat je een reactie op de website achter, dan is het in ons gerechtvaardigd belang om deze te publiceren op de website. Wij publiceren de door jou opgegeven naam. Je e-mailadres en IP-adres zijn ook bij mij bekend om te kunnen zien of je vaker berichten achterlaat op de website en om eventueel contact met je op te kunnen nemen. Deze gegevens bearen wij zolang de reactie op de website staat. Reacties worden alleen verwijderd als ook het bijbehorende artikel wordt verwijderd. Natuurlijk mag je ook een mail sturen om de reactie te laten verwijderen.


Analytics


Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Social media


Op de website staan buttons naar onze social media kanalen. Sommige social media plaatsen cookies of volgen je op een andere manier, bijvoorbeeld wanneer je tegelijkertijd nog ingelogd bent bij dat social medium. Wil je meer weten over jouw privacy in verband met deze knoppen, verwijs ik je graag naar hun privacyverklaringen.


 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]
 • YouTube: [https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl]


Cookies


Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Facturatie


Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar. Dit is een wettelijke administratieplicht.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Als je vragen hebt over informatie die wij via onze website verzamelen, dan kun je contact met ons opnemen.  Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links vanaf deze website. We kunnen niet garanderen dat deze derden je persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen.  Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


Inzage, rectificatie en wissing


Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen. Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.


Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.


Wijzigingen en aanpassingen


Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring moeten wijzigen. Indien dit het geval is zal de nieuwe privacyverklaring altijd op deze website gepubliceerd worden.


MDR Media

Bermsloot 10

4303 BB Zierikzee

The Netherlands

Deze website gebruikt cookies